PSYCHOTERAPIA

STACJONARNIE W ŁODZI I ONLINE W CAŁEJ POLSCE

Terapia indywidualna

Strategia terapeutyczna dobierana jest indywidualnie do każdego klienta, jego doświadczeń, potrzeb i oczekiwań. W pracy z klientem skupiam się na jego zasobach i potencjalnych możliwościach, z których istnienia być może nawet nie zdaje sobie sprawy. Czasami potrzebna jest analiza pewnych wydarzeń z przeszłości by zrozumieć, jak wpływają one na teraźniejszość. Najważniejszym elementem pracy terapeutycznej jest skupienie się na przyszłości, celu i zasobach pacjenta.

Swoją pomoc oferuję osobom, które chcą żyć spokojniej, rozwijać się i lepiej rozumieć swoje zachowanie, emocje i motywacje. Pomagam również osobom, które mierzą się:

  • z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi
  • z obniżonym nastrojem, niepokojem, nadmiernym stresem
  • z trudną emocjonalnie sytuacją życiową
  • z innymi trudnościami w sferze emocjonalnej

Słucham, nie oceniam Twoich wyborów, decyzji, światopoglądu, wyznania, orientacji seksualnej, sympatii politycznych. Interesujesz mnie Ty, to co przeżywasz i czujesz. W bezpiecznej, życzliwej atmosferze, możemy wspólnie zastanowić się nad trudnościami, których doświadczasz i wypracować rozwiązanie, którego być może teraz nie dostrzegasz. Rozmowa ze mną może pomóc Ci spojrzeć na problem z nowej perspektywy.

Każda wizyta trwa 50 minut. To czas w pełni dla Ciebie.

tel. +48 607 720 202