POMOC PSYCHOLOGICZNA

WSPARCIE SPECJALISTY

mgr Piotr Jan Matych

Jestem psychologiem. Studia ukończyłem na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie swoją wiedzę i umiejętności z zakresu Psychoterapii Klinicznej poszerzam na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora PTP.

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne jest formą pomocy skierowaną do osób zdrowych, doświadczających trudności emocjonalnych w życiu codziennym. Trudności te mogą dotyczyć kryzysów rozwojowych, przełomowych momentów w życiu lub innych sytuacji mających wpływ na stan emocjonalny. Najważniejszym aspektem poradnictwa psychologicznego jest spożytkowanie indywidualnych zasobów klienta. Swoją pomoc oferuję osobom, które chcą żyć spokojniej, rozwijać się i lepiej rozumieć swoje zachowanie, emocje i motywacje. Pomagam również osobom, które mierzą się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, z obniżonym nastrojem, niepokojem, nadmiernym stresem oraz innymi trudnościami w sferze emocjonalnej.

Każda wizyta trwa 50 minut. To czas w pełni dla Ciebie.

Konsultacja diagnostyczna

Pierwsze 2-3 wizyty mają charakter konsultacyjny. Podczas konsultacji przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, który służy dogłębnemu poznaniu problemu i sytuacji życiowej klienta.

Poradnictwo psychologiczne

Skupiam się przede wszystkim na zasobach klienta. Oferta kierowana do osób dorosłych.

Poradnictwo psychologiczne (online)

W poradnictwie w formie online obowiązują wszystkie zasady stosowane w sesjach stacjonarnych. Różnica polega na tym, że spotkanie odbywa się za pośrednictwem np. Skype.

Umawianie wizyt:

94-118 Łódź

ul. Jasia i Małgosi 31

OPINIE